Ve znamení ryb / Recenze /

Tomáš Sedláček, Ranní mozaika ČRo 3-Vltava

(...)Berkova tuzemská prvotina Ve znamení ryb přináší na téměř 360 stranách pět novelistických příběhů – dva jsou z časů těsně poválečných, zbývající tři z doby okupace. Ty tři okupační novely mohou trochu připomínat příběhy, jaké známe třeba ze Škvoreckého povídkové i románové tvorby, případně v trochu jiné verzi zase od Lustiga. Autor vypráví o osudech vztahů českoněmeckých dvojic, tedy těch, jejichž emoce překonávaly nebo se snažily překonat rozpoutaný konflikt národností. Tím ovšem veškerá příbuznost končí. Berka je zcela svůj, důkladný, místy snad až předůkladný vypravěč, jenž výchozí materiál, tedy historku, jak sám píše, proměňuje v plnohodnotný a tragikomický příběh. Jednou vypráví o sblížení dvou těsně předpubertálních dětí v zabraných Sudetech, podruhé o nenaplnitelné lásce české středoškolačky a německého pilota v Praze, potřetí o nenaplněné milostné epizodě mezi mladou Češkou, nuceně nasazenou v německé rybí konzervárně, a švarným důstojníkem válečného loďstva. Milostné potíže postav neplynou zdaleka jen z národnostních protikladů – zasahují do nich stejnou měrou válečné okolnosti, předsudky okolí i disciplinovanost německých mužů, neschopných vzepřít se svému osudu. A přestože se v těchto Berkových prózách neumírá, bolesti a ponižujícího ztrapnění nezůstávají jeho postavy ušetřeny. Berka přitom zůstává seriózním, tlumeným vypravěčem, usilujícím zmizet za dějem a jemným a pečlivým psychologem s potutelným úsměvem. Přitom nic neidealizuje – se stejnou laskavou důkladností a jemností dovede napsat také kruťácký příběh Nový život z těsně poválečných časů v osvobozené republice. A neméně zručně si vyhraje s obrázkem švejkovského českého revolučního boje proti německému živlu v závěrečné povídce Zpět v našich lesích. Přes veškerou tušenou brutalitu, která je v pozadí těchto tragikomických příběhů, zůstává Jiří Berka neochvějně laskavým vypravěčem – o to je účinek jeho próz větší.
Nevím, je-li pravda, že autor dnes žije v důchodu. Jeho česká prvotina ovšem naznačuje, že v literatuře by měl vstoupit do plně výkonného života.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz