Bez lítosti (malé dějiny jednoho rozvodu) / Recenze /

Jan Kerbr, www.czlit.cz

Ostrý řez do dějin jednoho rozvodu

Divadelní publicista a televizní dramaturg Richard Erml (1961) se v nakladatelství Petrov představil druhou beletristickou prací. Text s názvem Bez lítosti (malé dějiny jednoho rozvodu) je stejně jako autorova prvotina Zuzanka a tibetské velehory napsán epistolární formou. Zatímco barvité líčení svatební cesty do exotických krajů adresuje Erml kamarádovi, který žije v USA, traumatické zážitky z rozpadu prvního manželství jsou adresovány dceři Mariance, která pochází právě z tohoto partnerského svazku. I když se v Zuzance čtenář dozví také leccos o autorových nejintimnějších záležitostech, imprese z těžké i okouzlující cesty přece jen vnášejí do díla další rozměr.
Bez lítosti je naopak kniha, kde si čtenář úlevou ani chvilku nevydechne. Autor je adresný, všechny jednající osoby skutečně žijí a existují, zasvěcení čtenáři tak mohou mnohé z Ermlova privatissima poodhalit. Ale také ti, které s pisatelem nepojí žádná vazba, získají podstatné informace o spisovatelově matce, první manželce a pochopitelně i o něm samotném. Sled dopisů jistě zjitří i povědomí dcery o vlastní matce a vlastním otci. Kromě základní kausy (manželka je autorovi nevěrná s jeho nejlepším přítelem) je v knize učiněn pokus o porozumění vlastní genetické výbavě – spisovatel se jmenuje Erml po matce, jeho otec přijal po svatbě její příjmení. Váženy jsou tu tedy i zvláštnosti temperamentu a psychické výbavy matčiných předků. Mučivé obsese, které jsou popsány hutně a s evokativní přesností, občas boří linearitu příběhu, a zvláště v několika prudkých retrospektivních obrazech se obnažuje s nebývalou bolestností také autor.
Téma smrtelnosti a jejího (ne)očekávání i předvídavá introspekce, že počínající vztah neskončí dobře, se zarývají hluboko pod kůži. Kniha je nelítostná nejenom k vystupujícím osobám, ale také ke čtenáři. Dobře však víme, že i hodně ostrý řez může mít očišťující účinky.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz