Malý polistopadový lexikon / Recenze /

Další recenze

Ingrid Hrubaničová, Mesačník knihy a spoločnosť, 7-8/2005, s. 11

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz