Krvavý koleno /

Ukázka z knihy

Stroj světa

Vyráběli lásku
jako nelásku
ve stroji světa
tedy čekali
až se spustí
stroj milosti
          nekonečné
          věčnéSvět je plný květin

A proč zlo nevyhraje?
A proč se tolik podobá
          tomu, cos miloval?
Co ti dá sílu přežít?

- To láska mate,
bere si těla a masky,
je krev a zrada
a směňuje se za sebe:
a to je trh, přerostlé bílé tuříny,
dřevěné vozíčky, mečíky ze zahrad,
skvělé figuríny žen,
ó tam je všecko!
A tak mění, až vymění –
a srdce pláče, ale pak i ono směněno
vidí, že je nejmocnější
protože nejúskočnější…

A to je podobnost:
jako-člověk
v jako-světě
směněných srdcí,
rudých mečíků
vražených do srdce
Vrazi tiše kráčejí ulicemi
květiny nechali v ráně
jdou si na trh pro nové
jejich zabití kráčejí proti nim
a vedle nich a s nimi
svět je plný květin

Svět je plný květin.Svatá komedie

Nevkročit
do toho vchodu,
nad kterým je nápis
PORÁŽKA. Nejsem
jateční dobytče,
okamžiky jak mouchy
ze mě uštipují,
mávnu rukou a změním je v jednohubky
a pošlu za tebou.
Není tu cesta, jen nebe
s krucifixy a kuželkami madon,
voní jak perník, celá kuchyň
katolictví, papež drtí pepř, ne,
je to střelný prach
pro středověké obludy z kraje světa,
s tváří místo prsou, o jedné noze,
s čertím kopytem,
to jsou oni,
to jsem já,
ó Vatikáne! Pod sloupořadím chrámu
jíme ryby a krmíme holuby,
vedle v restauracích nad bílými ubrusy
vidličky nabodávají
úsměvy, to cinká, och svatá
delikateso! svatý rybolove!
Poezie je marnivá a škodí bohu.
Záhyby srdce se mi rozprostřely jak plíce
a rozvírají se pořád dál,
ztroskotanci, miláčci, pojďte!
Za krvavým záhybem je divadelní opona
a vzadu za ní hrají kus,
jsou tam všichni,
Komedie i Pokora,
dokola
do krve
dohola.
 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz