Píseň o nosu / Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie novočeské literatury (od počátků až do roku 1948) / Recenze /

Další recenze

Viktor Šlajchrt, Respekt 38/2005, s. 22
Josef Rauvolf, Instinkt 38/2005, s. 42
Jan H. Vitvar, Nedělní svět, 18. 9. 2005, s. 12
Anna Jonáková, Literární noviny 41/2005, s. 16
Luboš Merhaut, A2 kulturní týdeník 2/2005, s. 31
Jaroslav Balvín ml., Host 9/2005, s. 54-5
Olga Stehlíková, MF Dnes, 2. 12. 2005, s. C/8
 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz