Veselský Jiří

Dívenky jdou Brnem

Obsáhlý výbor z díla kyjovského básníka, jehož knihy vycházely doposud pouze sporadicky, v malých nákladech nebo jako bibliofilie. Taktéž časopisy, pomineme-li období let 1989-95, příliš publikačních možností nenabízely.
Dívenky jdou Brnem se skládají z jedenácti pododdílů obsahujících básně a jeden nekrolog. Texty jsou k sobě řazeny jak podle doby vzniku, tak tematických souvislostí, nejstarší datovaná báseň je z let 1953-55, nejnovější časový údaj představuje rok 1993.

Rok vydání 1995
Počet stran 240
Vydání první
Vazba brož.
ISBN 80-85247-56-9
Doporučená cena 80 Kč

Ukázka z knihy

Recenze
Michal Huvar, Labyrint revue 3-4/1995, s.25
Další recenze

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz