Vážení a milí autoři, čtenáři, příznivci petrovští,

nakladatelství Petrov k 31. prosinci 2005 ukončilo svoji existenci, ale výsledky jeho předchozí práce snad jen tak nezmizí.

O tituly vydané pod logem Petrova se postaráme i v budoucnu. V jejich distribuci vedle zavedených firem plynule pokračuje i Petr Michálek (tel. 776 312 832). Úspěšné tituly se dostávají na trh v dotiscích. Ekonomickou sféru (včetně fakturací) má stále na starosti Dana Fojtová (fojtova@ipetrov.cz). V činnosti pokračuje také agentura spravující zahraniční práva knih petrovských autorů; bližší informace poskytne Dana Blatná (www.dbagency.cz ).

Webové stránky www.ipetrov.cz se proměnily v archiválii — postupně zmizela dynamická homepage s aktuálními informacemi a rubrikami. Archiv najdete v oddíle O nakladatelství: Webové stránky – archiv rubrik. Ve stejném oddíle naleznete také kompletní Seznam všech vydaných titulů, nově doplněný o Knižní edice.

Martin Pluháček-Reiner pod novou značkou (Druhé město, www.druhemesto.cz) nadále pokračuje ve vydavatelské činnosti, i když ve značně zredukované podobě. Jeho „pravá ruka“, Barbora Sládečková-Vémolová, vám zodpoví jakékoli dotazy týkající se jak petrovských záležitostí, tak i nového nakladatelského subjektu.
V průběhu roku 2007 zprovozníme novou doménu www.martinreiner.cz, která se postupně stane stejně živým prostorem, jako byly tyto stránky.

Kontakt:

Martin Pluháček-Reiner
nebo Barbora Sládečková-Vémolová
Dřevařská 19
602 00
Brno
Tel.: 541 235 079, 602 789 496
E-mailová adresa: sladeckova@ipetrov.cz

Za celou redakci nakladatelství Petrov se s vámi loučí Martin Pluháček-Reiner

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage