Pížl Jaroslav

Jeskyně

Žiji v jeskyni. Vdechuji vodu — vydechuji dým.
Komu podoben jsem, zvím z podobenství: korábu v jeskyních kotvivšímu, korábu, krabu, kralevici...?
Žiji v jeskyni, v jeskynní sluji jsem tvor bdělý, spící...
Vdechuji vodu — vydechuji dým: oblaka par se valí podzemím: oblaka par jak z moří plných ledu: dým lodí vyhořelých za kalného rána...
V podzemí bdím se srdcem ztemnělým:
kralevic? krab? říci nedovedu...
Mým bděním krajina však:
podminována.

Jaroslav Pížl se narodil 5. listopadu 1961 v Praze. V 80. letech vystudoval herectví na Lidové konzervatoři v Praze, v roce 1993 ukončil studium na FF UK, obor dějiny umění. V první polovině 90. let byl na volné noze, spolupracoval s Českým rozhlasem (Příhody Malého Lucifera) a Českou televizí (Smělé verše, režie Tomáš Vorel), přednášel svoji poezii v Německu, Rakousku a Dánsku. Od roku 1995 vyučuje na Konzervatoři J. Ježka v Praze, původně řečovou výchovu na dramatickém oddělení, v současné době práci s textem na muzikálovém oddělení. Od roku 1998 žije na venkově, je ženatý, má syna Maxe.

Bibliografie
1992 Manévry, Q
1994 Exteriéry , Bonaventura
1996 Svět zvířat, Torst
1998 Vodní hry, Petrov
2000 Rodinný život, Petrov
2004 Sběratelé knih, Petrov

Kontakt
Jaroslav Pížl, Loděnice 097, 267 12

Dokumenty
Příspěvek do rubriky Co právě dělá a jak se má – deníkové záznamy z prosince 2004, psané exkluzivně pro www.ipetrov.cz
Úryvek z rozhovoru s Joachimem Dvořákem pro časopis Labyrint (8/1994)

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage