Dynka Jiří

Zranit

leknín
vložen do vodní vázy

potřebuji být zraněn
pak mohu psát.

Narozen 4. 10. 1959 v lázních Luhačovicích.
Poezii píše od roku 1977 (vyjma přerušení v letech 1990 – 1995: přestal psát poezii, aby přežil a zase ji začal psát, aby přežil).
Absolvoval ZDŠ v Luhačovicích, gymnázium v Gottwaldově/Zlíně a Vysoké učení technické FaST v Brně. Byl zaměstnán jako projektant Výzkumného ústavu průmyslového stavitelství v Brně; v r. 1987, kvůli rozhodnutí plně se věnovat psaní, odešel pracovat do pražské kotelny.
Žije v Praze.

Bibliografie
1997 Minimální okolí mrazicího boxu, Větrné mlýny
1998 wrong!, Petrov
2000 líviový lenkový, Knihovna J. Drdy + Klokočí
2002 Sussex Superstar, Petrov

Kontakt
dopisy@ipetrov.cz
www.dynka.cz

Překlady do cizích jazyků
Účast v antologiích a překlady publikované v časopisech
Dokumenty
Recenze sbírky líviový lenkový
Recenze sbírky Minimální okolí mrazicícho boxu

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz