Obálka a grafická úprava Zdeněk Macháček

   
Jedlička Josef

Rozptýleno v prostoru a čase

Tuto knihu tvoří monografické studie psané pro pravidelný pořad Časové a nadčasové, který z bavorského Mnichova po léta vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa. V autorově pozůstalosti se tyto dosud netištěné texty zachovaly v podobě jednotlivých "skryptů" - jak se v českém oddělení stanice říkávalo načisto přepsaným textovým předlohám pro hlasatele a režiséry. Až na výjimky jsou označeny datem vysílání a je téměř jisté, že vznikly jen nedlouho předtím, než je autor přečetl do mikrofonu (jak tomu bývalo v Jedličkově případě pravidlem).

Rok vydání 2000
Počet stran 152
Vydání první
Vazba pevná
ISBN 80-7227-076-1
Doporučená cena 199 Kč

Ukázka z knihy

Recenze
Josef Chuchma, MF Dnes, 13. 2. 2001, s. 19
Další recenze

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz