Formanová Martina

Narodila 9.ledna 1966 v Brně. Odmaturovala na zdejším gymnáziu a ve studiích pokračovala na pražské FAMU, obor dramaturgie – scenáristika. Ještě před ukončením studia odešla do USA, kde v té době žila její starší sestra Simona.
Vystřídala mnoho zaměstnání, pracovala i jako asistentka Miloše Formana při natáčení jeho filmu Lid versus Larry Flynt. Po promoci se vrátila do USA natrvalo. S Milošem Formanem má dva syny, dvojčata Andyho a Jima.

Bibliografie
2002 Skladatelka voňavého prádla, Petrov

Kontakt
martinaformanova@ipetrov.cz

Překlady do cizích jazyků
Knižní překlady
Dokumenty
Původní rozhovor nakladatelství Petrov (21.5.2002)
Rozhovor Luboše Marečka, MF Dnes, Jižní Morava - Kultura, 19. 3. 2002, s.D/1, D/4
Rozhovor Veroniky Bednářové, Reflex 10/2002, 7. březen 2002, s.20-24

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz