O nakladatelství /

Stručná historie a základní informace

"Petrov - základní a v dějinách českého polistopadového nakladatelování již nesmazatelně zapsaná kulturní aktivita." - Josef Chuchma, MF Dnes, 7. 10. 2000

Nakladatelství Petrov vzniklo v dubnu roku 1990 jako "účelové zařízení" Československé strany lidové a jeho prvním šéfredaktorem byl Milan Badal. Směrem k současnému edičnímu profilu se začalo ubírat definitivně po příchodu Martina Pluháčka do funkce šéfredaktora v září 1991.
Nově přijatý zákon zakazující politickým stranám podnikání pak byl hlavní příčinou, proč v listopadu 1992 přešlo nakladatelství do soukromých rukou dosavadního šéfredaktora.
Podnik s deseti zaměstnanci se tak obratem stal "nakladatelstvím jednoho muže", který v klíčovém roce 1993 vydal sice pouhých sedm nových titulů, zároveň ale dokázal podnik začínající s takřka nulovým ekonomickým potenciálem udržet při životě a vytvořit dostatečnou platformu pro příští vzmach nakladatelství.
Definitivní zlom nastává v roce 1995, kdy v Petrově vychází nákladem 20.000 výtisků úspěšný román Michala Viewegha Účastníci zájezdu. V roce 1997 se pak - především díky pokračujícímu rozkladu pražského nakladatelství Český spisovatel - stává Michal Viewegh kmenovým autorem a zároveň i ekonomickým pilířem nakladatelství Petrov, které si díky zvýšeným tržbám může dovolit několik důležitých věcí:

 1. udržení náročného edičního profilu – vydávání současné původní české tvorby, především prózy, poezie a esejistiky
 2. stabilizaci produkce na 30-35 titulů ročně
 3. posílení pověsti výrazně "autorsky" orientovaného nakladatelství tím, že uvádí jako první "novodobé" české nakladatelství znovu v život někdejší instituci "kmenových" autorů, kteří vydávají své knihy výhradně v jednom nakladatelství (jelikož "titul" kmenový autor je spojen s vícestrannou intenzivnější péčí, včetně služeb agenturních – zastupování v zahraničí, přecházejí postupně do Petrova další špičkoví čeští spisovatelé: 1998 - Václav Kahuda, 1999 - Jiří Kratochvil, 2000 - Zdeněk Zapletal, 2002 - Hana Andronikova; současný seznam se dále skví těmito jmény: Michal Ajvaz, Alexandra Berková, Viola Fischerová, Petr Hrbáč, Petr Koťátko, Jiří Olič, Marian Palla, J. A. Pitínský, Jaroslav Pížl, Přemysl Rut, Pavel Řezníček, Odillo Stradický ze Strdic, Michal Šanda, Bohuslav Vaněk-Úvalský či Ivan Wernisch.
 4. založení ediční řady Nezavedení (dříve New Line), která dává prostor dosud nezavedeným autorům (mezi "události" patřilo např. vydání knih Mariana Pally, Václava Kahudy, Martina Fahrnera, Cara Ostena či Radka Malého – jeho kniha Vraní zpěvy získala v roce 2003 prestižní Cenu Jiřího Ortena, udělovanou autorům do třiceti let)
 5. pořádání "doplňkových" akcí, jimiž dotváří svou image nakladatelství fungujícího především jako kulturní instituce (oproti image "knižní fabriky"): samozřejmostí jsou autorská čtení po celé republice, na brněnskou přehradu každý rok poslední červnovou sobotu vyplouvá Loď literátů, v letech 1996-2000 se konala bítovská "sympozia" kam se koncem září sjížděli čeští a moravští básníci...  
 6. v letech 1999-2000 se Petrov výrazně podílí na vydávání exkluzivní kulturní revue Neon
 7. v květnu 2001 nakladatelství Petrov zprovozňuje tyto internetové stránky
 8. na podzim téhož roku se stává hlavním pořadatelem mezinárodního básnického festivalu Poezie bez hranic (více na www.poetry.cz)
 9. v roce 2003 uvádí do České republiky fenomén Slam Poetry
 10. v témže roce se poprvé stává organizátorem soutěže Česko-slovenský fejeton.
 11. K 31. 12. 2005 končí nakladatelství Petrov svoji existenci. Jeho majitel, pan Martin Pluháček, se chce věnovat (po dvanácti letech intenzivního nakladatelování) nadále již pouze svým soukromým tvůrčím aktivitám.


   

   


  Vytištěno z http://www.ipetrov.cz