Obálka a grafická úprava Bedřich Vémola

   

Zapadlo slunce za dnem, který nebyl / Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie české literatury (léta 1850-1940)

Antologii je možné z mnoha důvodů považovat za nevídaný ediční počin. Ivan Wernisch v ní nashromáždil na sedm set osmdesát básníků, kteří se z nejrůznějších příčin ocitli v kategorii outsiderů. Množstvím jmen a vypracováním autorských medailonů však náročnost projektu nebyla zdaleka u konce. Každý z autorů byl podroben zevrubnému zkoumání, aby na jeho konci, často mezi stovkami či tisíci básní, editor vybral tu nejzdařilejší a zařadil ji do kontextu antologie. Knihu lze používat jako příručku, lze ji ovšem číst naráz od začátku do konce jako jedinou kaleidoskopickou báseň. Nepochybně však pomůže zaplnit mnohá bílá místa na mapě našich literárních dějin.

Rok vydání 2000
Počet stran 440
Vydání první
Vazba pevná
ISBN 80-7227-087-7
Doporučená cena 580 Kč

Knihu můžete objednat na www.vltava.cz

Ukázka z knihy

Recenze
Jaromír Slomek, Lidové noviny, 8. 3. 2001
Další recenze

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage